XIII.DEMjÉNOV DEŇ

MEDZINÁRODNÝ KONGRES PLASTICKEJ CHIRURGIE

4.-5. OKTÓBER 2019

HOTEL PARTiZÁN, TÁLE

CHCETE VEDIEŤ NOVINKY,  NEWSLETTER PODUJATIA

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Pozývame Vás na XIII.DEmjÉNOV DEŇ

       Vážené kolegyne a kolegovia,

tohto roku pripadla organizácia každoročného kongresu na Kliniku plastickej chirurgie SZU pri FNsP FDR v Banskej Bystrici.  Dovoľujem si vás v mene organizačného výboru pozvať na Medzinárodný kongres plastickej chirurgie a XIII. Demjénov deň, ktorý sa uskutoční v hoteli Partizán na Táloch v termíne 4. a 5. 10. 2019.

       Za tému kongresu sme zvolili rekonštrukčnú chirurgiu, ktorej súčasťou bude aj  blok venovaný rázštepovej chirurgii, nakoľko si myslíme, že komplexnejší pohľad na uvedenú tému môže byť prínosný pre každého plastického chirurga . Samozrejme kongres zahŕňa aj sesterskú sekciu.

      V súlade s dohodou v rámci Višegrádskeho projektu plastickej chirurgie,  sme stanovili rovnaké podmienky registrácie pre všetkých členov spoločností plastickej chirurgie krajín V 4.  Teším sa na výmenu vedomostí a skúseností v horskom prostredí Nízkych Tatier, či už počas kongresovej časti, alebo neformálneho diskusného večera. Verím, že si v dnešnej hektickej dobe a vyťaženosti nájdete čas a uvidíme sa na Táloch.

 

     MUDr. Jozef Ulianko, PhD.

     Prednosta Kliniky plastickej chirurgie

     FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

 

Miesto

Dátum

ORGANizÁTOR a Vedecký výbor

Hotel Partizán, Tále

4.-5.10.2019

Klinika plastickej chirurgie SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Dôležité dátumy:

Registrácia na XIII. Demjénov deň bude prebiehať on-line od 31.5.2019 ako včasná registrácia na www.plastika2019.sk, súčasťou registrácie bude možnosť rezervácie ubytovania.

Registrácia

lekár, krajina V4                           120 Eur s DPH

Sestra, Krajina V4                         60 EuR S DPH

lekár, mimo V4                                150 Eur s DPH

Sestra, MIMo V4                              75 EUR s DPH

 

Do spostenia on-line platieb registrácia emailom na registracia@plastika2019.sk s uvedením mena, typu registrácie a požiadavky na ubytovanie

 

Kontakty:

registracia@plastika2019.sk

organizačné zabezpečenie Anaesthgroup, MUDr. Peter Kenderessy, +421917625429

AKTívna účasť

REgistrácia aktívnej účasti zaslaním štruktúrovaného abstraktu na registracia@plastika2019.sk Do 31.AUGUSTA 2019

program :

Hlavná téma: Rekonštrukčná chirurgia

4.10.2019 piatok

8.00-17.00 registrácia

 

 09.00-10.30 Odborný program

10.30-11.00 prestávka

11.00-12.30 Odborný program

12:30-14.00 Obed

14.00-15.30 Odborný program

15.30-16.00 prestávka

16.00-17.30 Odborný program

 

5.10.2019 Sobota

8.00-13.00 registrácia

 

 09.00-10.30 Odborný program

10.30-11.00 prestávka

11.00-13.00 Odborný program

13:00-14.00 Obed

14.00-15.30 Odborný program

15.30-16.00 Ukončenie kongresu

 

 

 

 

 

sesterská sekcia

 09.00-10.30 Odborný program

10.30-11.00 prestávka

11.00-12.30 Odborný program

12:30-14.00 Obed

14.00-15.30 Odborný program

 

 

 

 

 

partneri Plastika2019

plastika2019

Copyright Anaesthgroup 2019. All Rights Reserved.