XIII.DEMjÉNOV DEŇ

MEDZINÁRODNÝ KONGRES PLASTICKEJ CHIRURGIE

4.-5. OKTÓBER 2019

HOTEL PARTiZÁN, TÁLE

CHCETE VEDIEŤ NOVINKY,  NEWSLETTER PODUJATIA

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Pozývame Vás na XIII.DEmjÉNOV DEŇ

       Vážené kolegyne a kolegovia,

tohto roku pripadla organizácia každoročného kongresu na Kliniku plastickej chirurgie SZU pri FNsP FDR v Banskej Bystrici.  Dovoľujem si vás v mene organizačného výboru pozvať na Medzinárodný kongres plastickej chirurgie a XIII. Demjénov deň, ktorý sa uskutoční v hoteli Partizán na Táloch v termíne 4. a 5. 10. 2019.

       Za tému kongresu sme zvolili rekonštrukčnú chirurgiu, ktorej súčasťou bude aj  blok venovaný rázštepovej chirurgii, nakoľko si myslíme, že komplexnejší pohľad na uvedenú tému môže byť prínosný pre každého plastického chirurga . Samozrejme kongres zahŕňa aj sesterskú sekciu.

      V súlade s dohodou v rámci Višegrádskeho projektu plastickej chirurgie,  sme stanovili rovnaké podmienky registrácie pre všetkých členov spoločností plastickej chirurgie krajín V 4.  Teším sa na výmenu vedomostí a skúseností v horskom prostredí Nízkych Tatier, či už počas kongresovej časti, alebo neformálneho diskusného večera. Verím, že si v dnešnej hektickej dobe a vyťaženosti nájdete čas a uvidíme sa na Táloch.

 

     MUDr. Jozef Ulianko, PhD.

     Prednosta Kliniky plastickej chirurgie

     FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

 

Miesto

Dátum

ORGANizÁTOR a Vedecký výbor

Hotel Partizán, Tále

4.-5.10.2019

Klinika plastickej chirurgie SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Dôležité dátumy:

Registrácia na XIII. Demjénov deň bude prebiehať on-line od 31.5.2019 ako včasná registrácia na www.plastika2019.sk, súčasťou registrácie bude možnosť rezervácie ubytovania.

Registrácia

Vyplnením a odoslaním registračného formulára sa registrujete na podujatie KKRA2019. Do 24 hodín dostanete na e-mail zálohovú faktúru, po ktorej uhradení sa stáva Vaša registrácia záväznou a platnou. Odoslaním formulára dávate súhlas na spracovanie Vašich údajov za účelom vystavenia účtovného dokladu.

Kontakt:  MUDr. Peter Kenderessy, +421917625429, registrácia@plastika2019.sk

 

lekár, krajina V4                           120 Eur s DPH                                       Sestra, Krajina V4                         60 EuR S DPH

lekár, mimo V4                                150 Eur s DPH                                       Sestra, MIMo V4                              75 EUR s DPH

Kontakty:

registracia@plastika2019.sk

organizačné zabezpečenie Anaesthgroup, MUDr. Peter Kenderessy, +421917625429

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Ďakujeme za registráciu. Formulár odoslaný. Do 24 hodím dostanete e-mail so zálohovou faktúrou

Required

Required

Required

pARTNERI PODUJATIA :

Hlavná téma: Rekonštrukčná chirurgia

GeNERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

Vystavovatelia :

Aeste-MED, Adyton,  ASPIRONIX, Medtronic, SOBI

partneri Plastika2019

program :

Hlavná téma: Rekonštrukčná chirurgia

4.10.2019 piatok

 

8.00-17.00 registrácia

 

Odborný program

 

09.00-10.30

Dlouhodobé přežívání onkologických pacientů versus paliativní operace v oblasti hlava-krk (Veselý J., Brno)

Mikrochirurgické rekonštrukcie v oblasti hlavy a krku (Palenčár D., Bratislava)

Primárne a sekundárne rekonštrukčné operácie tváre a krku mikrovaskulárnymi lalokmi (Stebel A.., Banská Bystrica)

Rekonstrukce komplexních defektu nosu (Dvořák Z., Brno )

 

11.00-12.30

Hodnotenie detí s kompletným jednostranným rázštepom pery a podnebia (Valentová S., Banská Bystrica)

Rekonštrukčné výkony u  pacientov s CHGPS (Valentová S., Banská Bystrica)

Zásady fyziologického operovania rázštepov (Bánsky R., Bratislava)

Perioperačný manažment rázšťepových vád - state of the art (Kenderessy P., Banská Bystrica)

 

12.30-14.00 obedná prestávka

 

14.00-15.30

BIA-ALCL, guidelines diagnostiky, léčby, klinické případy (Sukop A., Praha)

Konverzní náhled k augmentaci prsou u transsexuála typu male to female (Vřeský B., Ostrava)

Modelačné operácie prsníkov po masívnej strate hmotnosti  (Ulianko J., Banská Bystrica)

Operace vpáčených bradavek technikou push-and-pull (Kloud M., Hradec Králové)

 

16.00-17.30

Volné venózní laloky pro rekonstrukci měkkých tkání prstů ruky (Knoz M., Brno)

Role mikrochirurgie v řešení devastačních poranění následkem termického traumatu (Šín P., Brno)

Využitie mikrovaskulárnych voľných lalokov na prekrytie chronických defektov u pacientov s cievnym postihnutím dolných končatín (Mráz J., Banská Bystrica)

Možnosti rekonštrukčných zákrokov defektov na našom pracovisku (Lengyel P., Košice)

Plánovanie rekonštrukcií kostných defektov mandibuly a maxily ( Slávik R., Banská Bystrica)

 

Odborný program sesterská sekcia

 

09.00-11.00

Využitie nového technologického postupu pri operačnom výkone palatoplastika (Rebek Záhumenská M., Banská Bystrica)

Možnosti rekonštrukcie prsníka u pacientiek  po limitovaných a totálnych mastektómiach (Jančová L., Banská Bystrica)

Basocelulárny karcinóm (Bakošová E., Banská Bystrica)

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta po replantácií (Jagerčíková A., Banská Bystrica)

Hirudoterapia (Sipulová V., Banská Bystrica)

Korektívne operácie po masívnych váhových úbytkov (Mániová Z., Banská Bystrica)

 

 

5.10.2019 SOBOTA

8.00-12.00 registrácia

 

Odborný program

 

09.00-10.30

Možnosti rekonštrukcie prsníka po mastektómii (Valičková J., Bratislava)

Koncepcia mammárneho centra v Nemocnici Košice -Šaca, Dermal sling okamžitá rekonštrukcia prsníka – kazuistika (Gajdoš J., Košice)

Využitie ADM v procese rekonštrukcie prsníka (Chotárová M., Bratislava)

Nová metóda abdominálneho posunu v procese rekonštrukcie prsníka (Boháč M., Bratislava)

 

11.00-12.30

Regenerative surgery simplified: Stem cell isolation and treatment techniques in plastic surgery (Tiryaki, Istanbul)

Corset facelift without general anaesthesia: Indications and techniques (Tiryaki, Istanbul)

Fat injection simplified: Tips and tricks for a Simple, Safe and Successful fat grafting (Tiryaki, Istanbul)

Less invasive nose surgery: Indications and techniques for suspension techniques and less invasive tip-plasty (Tiryaki, Istanbul)

 

12.30-14.00 obedná prestávka

 

14.00-15.30

Inverse abdominoplasty: Creating the rectus folds illusion! (Tiryaki, Istanbul)

Augmentation mastopexy simplified: A starter's guide to minimalizing parameters related to the surgery (Tiryaki, Istanbul)

Managing complications in breast surgery (Tiryaki, Istanbul)

 

16.00-17.30

Fourniérová  gangréna (Netočný V., Ostrava)

Izolace cirkulujících nádorových buněk u pacienta s multifokálním invazivním bazocelulárním karcinomem: kazuistika (Kubíčková K., Hradec Králové)

Operácia karpálneho tunela trochu inak (Kokavec R., Bratislava)

Hemipelvectómia pohľadom plastického chirurga (Ulianko J., Banská Bystrica)

Použitie kolagenázy Clostridium Histolyticum v liečbe Dupuytrenovej kontraktúry, naše skúsenosti (Šimbochová E., Banská Bystrica)

 

plastika2019

Copyright Anaesthgroup 2019. All Rights Reserved.